Language

engishENG

finnishFI

header

Tiedonkeruu - Datalogger

Sisäinen tiedonkeruu

Tatech 32 sisäisessä tiedonkeruussa on 3 eri moodia:
1. perinteinen on/off kytkimellä ohjattuna
2. moniosainen loggaus kytkimellä ohjattuna
3. moniosainen loggaus historiatiedoilla
Lisäksi diagnostiikkaviestit tallentuvat logiin. Riippuen tiedonkeruun moodista, vika
tallettuu sisäiseen muistiin joko automaattisesti tai napin painalluksella. Logi sisältää
historiatietoja virhetapahtumaa edeltäviltä hetkiltä.

2011 päivityksiä
– Käyttöliittymässä on nyt zoom-toiminto
– Diagnostiikkaviestit näkyvät myös tiedonkeruun datan joukossa, eli näkyvät
käyttöliittymässä kun logia tarkastellaan.
– Lisätty tallennettavia informaatioita/parametreja valittaviksi tiedonkeruun
kanaviin (esim AFR, nopeus, luistomäärä, nokkakulma, PWM ohjausduty,
RPM→Home Sync jne). Tiedot voidaan valita 12:lle yhtäaikaiselle kanavalle
jotka tallettuvat logiin.
Lisätty indikaattori joka kertoo onko loggaus päällä, sama indikaattori kertoo myös onko muisti täynnä.

 

Internal datalogger

Tatech 32 has 3 modes for datalogging:
1. Activation with a switch
2. Multipart logging controlled by switch
3. Multipart logging with history
Also the diagnostic messages are saved to datalog stream. Depending on the mode of the logger, the fault situation is stored either automatically or by user switch. Log saves the data before the fault happened.

Updates 2011
- Zoom function in user interface
- Diagnostics messages are displayed within data graphs
- More channels to log (e.g. AFR, speed, traction, cam angel, various PWM duties, RPM→Home Sync etc.) Channels can be selected to 12 extra channels that are saved to log file.
- Indicator to tell if the logger is on, or the status of logger memory